موضوعات
کتابهای توصیه شده توسط کاربران
بایگانی

بزرگترین مجموعه ی لغات زبان انگلیسی با روش کدبندی و تصویر سازی

به خاطر سپاری لغات مشکل زبان انگلیسی با این روش حل شد

تمام لغات مورد نیاز برای کنکورها و ازمونهای مختلف زبان انگلیسی

کافیست قبل از تهیه این مجموعه مثال ها را ببینید

برای نمایش جزئیات بیشتر کلیک کنید ...


1 ویژگی های معلم در قرن 21 نام کتاب : ویژگی های معلم در قرن 21
2 ویژگی های معلم در قرن 21 نویسنده : ناشناس
3 ویژگی های معلم در قرن 21 حجم کتاب : 76 کیلوبایت
8 ویژگی های معلم در قرن 21 دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
1,238 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) نام کتاب : پرواز بوفالوها (روشهای نوین مدیریت)
2 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) نویسنده : ناشناس
3 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) حجم کتاب : 121 کیلوبایت
8 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت
3,638 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی نام کتاب : اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی
2 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی نویسنده : ناشناس
3 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی حجم کتاب : 53 کیلوبایت
8 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی دسته »
مدیریت و اقتصاد

دسته دسته : مدیریت
1,273 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان نام کتاب : مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان
2 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان نویسنده : دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی
3 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان حجم کتاب : 90 کیلوبایت
8 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
1,036 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین نام کتاب : مدیریت زمان 2
2 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین نویسنده : امین کرمی متین
3 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین حجم کتاب : 57 کیلوبایت
8 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت
1,993 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مدیریت زمان 1 | Tim Handle نام کتاب : مدیریت زمان 1
2 مدیریت زمان 1 | Tim Handle نویسنده : Tim Handle
3 مدیریت زمان 1 | Tim Handle حجم کتاب : 32 کیلوبایت
8 مدیریت زمان 1 | Tim Handle دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت
2,341 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک نام کتاب : خودانگیخته گی و سازمان
2 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک نویسنده : پل متیک
3 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک حجم کتاب : 302 کیلوبایت
8 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک دسته » مدیریت

دسته دسته : اقتصاد ، مدیریت
850 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها نام کتاب : گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها
2 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها نویسنده : ناشناس
3 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها حجم کتاب : 44 کیلوبایت
8 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
642 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری نام کتاب : انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری
2 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری نویسنده : ناشناس
3 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری حجم کتاب : 45 کیلوبایت
8 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت
592 بازدید
19 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 عصر مدیران نام کتاب : عصر مدیران
2 عصر مدیران نویسنده : ناشناس
3 عصر مدیران حجم کتاب : 34 کیلوبایت
8 عصر مدیران دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
770 بازدید
17 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 160 نکته در مدیریت نام کتاب : 160 نکته در مدیریت
2 160 نکته در مدیریت نویسنده : روزنامه همشهری
3 160 نکته در مدیریت حجم کتاب : 76 کیلوبایت
8 160 نکته در مدیریت دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
1,296 بازدید
17 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور سوئد نام کتاب : نظام آموزشی کشور سوئد
2 نظام آموزشی کشور سوئد نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور سوئد حجم کتاب : 1.06 مگابایت
8 نظام آموزشی کشور سوئد دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
795 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور قبرس نام کتاب : نظام آموزشی کشور قبرس
2 نظام آموزشی کشور قبرس نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور قبرس حجم کتاب : 582 کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور قبرس دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
434 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور بلژیک نام کتاب : نظام آموزشی کشور بلژیک
2 نظام آموزشی کشور بلژیک نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور بلژیک حجم کتاب : 1.86 مگابایت
8 نظام آموزشی کشور بلژیک دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
578 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور استرالیا نام کتاب : نظام آموزشی کشور استرالیا
2 نظام آموزشی کشور استرالیا نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور استرالیا حجم کتاب : 933 کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور استرالیا دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
826 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور نروز نام کتاب : نظام آموزشی کشور نروز
2 نظام آموزشی کشور نروز نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور نروز حجم کتاب : 470 کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور نروز دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
276 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور مالزی نام کتاب : نظام آموزشی کشور مالزی
2 نظام آموزشی کشور مالزی نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور مالزی حجم کتاب : 993 کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور مالزی دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
503 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور ایتالیا نام کتاب : نظام آموزشی کشور ایتالیا
2 نظام آموزشی کشور ایتالیا نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور ایتالیا حجم کتاب : 728 کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور ایتالیا دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
664 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران نام کتاب : نظام آموزشی کشور ایران
2 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران حجم کتاب : 1 مگابایت
8 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
876 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور هلند نام کتاب : نظام آموزشی کشور هلند
2 نظام آموزشی کشور هلند نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور هلند حجم کتاب : 1.20 مگابایت
8 نظام آموزشی کشور هلند دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت
543 بازدید
12 مرداد 1388
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

اشتراک ایمیلی

شما هم به جمع 70000 نفری مشترکین نودهشتیا بپیوندید.

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

لطفا اول ایمیل تان .www نگذارید .


ما را دنبال کنید :    اشتراک از طریق فیس بوک  اشتراک از طریق فید کتابها

اشتراک از طریق فید کتابها || تالار گفتمان

 Powered by WordPress - Designed by WebAlfa