تابلو اعلانات (با رفرش تغییر میکند)

برای خواندن کتابها توی گوشی های موبایل اندروید ، ابتدا نرم افزار Moon+ Reader را اینجا یا در بازار دانلود کنید ، سپس نسخه ی Epub کتاب را دانلود کنید و با نرم افزار Moon+ Reader باز کنید .

بایگانی
موضوعات
کتابهای توصیه شده توسط کاربران1 ویژگی های معلم در قرن 21 نام کتاب : ویژگی های معلم در قرن ۲۱
2 ویژگی های معلم در قرن 21 نویسنده : ناشناس
3 ویژگی های معلم در قرن 21 حجم کتاب : ۷۶ کیلوبایت
8 ویژگی های معلم در قرن 21 دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,632 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) نام کتاب : پرواز بوفالوها (روشهای نوین مدیریت)
2 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) نویسنده : ناشناس
3 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) حجم کتاب : ۱۲۱ کیلوبایت
8 پرواز بوفالوها (معرفی روشهای نوین مدیریت) دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت

4,904 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی نام کتاب : اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی
2 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی نویسنده : ناشناس
3 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی حجم کتاب : ۵۳ کیلوبایت
8 اصول مدیریت و دگرگونی اقتصادی دسته »
مدیریت و اقتصاد

دسته دسته : مدیریت

1,607 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان نام کتاب : مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان
2 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان نویسنده : دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی
3 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان حجم کتاب : ۹۰ کیلوبایت
8 مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,306 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین نام کتاب : مدیریت زمان ۲
2 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین نویسنده : امین کرمی متین
3 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین حجم کتاب : ۵۷ کیلوبایت
8 مدیریت زمان 2 | امین کرمی متین دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت

2,540 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مدیریت زمان 1 | Tim Handle نام کتاب : مدیریت زمان ۱
2 مدیریت زمان 1 | Tim Handle نویسنده : Tim Handle
3 مدیریت زمان 1 | Tim Handle حجم کتاب : ۳۲ کیلوبایت
8 مدیریت زمان 1 | Tim Handle دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت

3,026 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک نام کتاب : خودانگیخته گی و سازمان
2 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک نویسنده : پل متیک
3 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک حجم کتاب : ۳۰۲ کیلوبایت
8 خودانگیخته گی و سازمان | پل متیک دسته » مدیریت

دسته دسته : اقتصاد ، مدیریت

1,050 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها نام کتاب : گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها
2 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها نویسنده : ناشناس
3 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها حجم کتاب : ۴۴ کیلوبایت
8 گروه IT در مدیریت اسناد و دارایی ها دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

794 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری نام کتاب : انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری
2 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری نویسنده : ناشناس
3 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری حجم کتاب : ۴۵ کیلوبایت
8 انقلاب مدیریتی و انقلاب ساختاری دسته »
مدیریت

دسته دسته : مدیریت

732 بازدید
۱۹ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 عصر مدیران نام کتاب : عصر مدیران
2 عصر مدیران نویسنده : ناشناس
3 عصر مدیران حجم کتاب : ۳۴ کیلوبایت
8 عصر مدیران دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

932 بازدید
۱۷ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 160 نکته در مدیریت نام کتاب : ۱۶۰ نکته در مدیریت
2 160 نکته در مدیریت نویسنده : روزنامه همشهری
3 160 نکته در مدیریت حجم کتاب : ۷۶ کیلوبایت
8 160 نکته در مدیریت دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,571 بازدید
۱۷ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور سوئد نام کتاب : نظام آموزشی کشور سوئد
2 نظام آموزشی کشور سوئد نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور سوئد حجم کتاب : ۱٫۰۶ مگابایت
8 نظام آموزشی کشور سوئد دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,074 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور قبرس نام کتاب : نظام آموزشی کشور قبرس
2 نظام آموزشی کشور قبرس نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور قبرس حجم کتاب : ۵۸۲ کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور قبرس دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

556 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور بلژیک نام کتاب : نظام آموزشی کشور بلژیک
2 نظام آموزشی کشور بلژیک نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور بلژیک حجم کتاب : ۱٫۸۶ مگابایت
8 نظام آموزشی کشور بلژیک دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

705 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور استرالیا نام کتاب : نظام آموزشی کشور استرالیا
2 نظام آموزشی کشور استرالیا نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور استرالیا حجم کتاب : ۹۳۳ کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور استرالیا دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,047 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور نروز نام کتاب : نظام آموزشی کشور نروز
2 نظام آموزشی کشور نروز نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور نروز حجم کتاب : ۴۷۰ کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور نروز دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

366 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور مالزی نام کتاب : نظام آموزشی کشور مالزی
2 نظام آموزشی کشور مالزی نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور مالزی حجم کتاب : ۹۹۳ کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور مالزی دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

688 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور ایتالیا نام کتاب : نظام آموزشی کشور ایتالیا
2 نظام آموزشی کشور ایتالیا نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور ایتالیا حجم کتاب : ۷۲۸ کیلوبایت
8 نظام آموزشی کشور ایتالیا دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

869 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران نام کتاب : نظام آموزشی کشور ایران
2 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران حجم کتاب : ۱ مگابایت
8 نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

1,135 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 نظام آموزشی کشور هلند نام کتاب : نظام آموزشی کشور هلند
2 نظام آموزشی کشور هلند نویسنده : دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار
3 نظام آموزشی کشور هلند حجم کتاب : ۱٫۲۰ مگابایت
8 نظام آموزشی کشور هلند دسته » مدیریت

دسته دسته : مدیریت

779 بازدید
۱۲ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
اشتراک ایمیلی

شما هم به جمع 70000 نفری مشترکین نودهشتیا بپیوندید.

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

لطفا اول ایمیل تان .www نگذارید .


ما را دنبال کنید :    اشتراک از طریق فیس بوک  اشتراک از طریق فید کتابها

استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی نودهشتیا به صورت تجاری ، ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد می شود . در صورت کپی از مطالب ذکر منبع به صورت لینک مستقیم www.98ia.com الزامی می باشد . 

اشتراک از طریق فید کتابها || تالار گفتمان

Powered by WordPress - Designed by WebAlfa