تابلو اعلانات (با رفرش تغییر میکند)

برای خواندن کتابها توی گوشی های موبایل اندروید ، ابتدا نرم افزار Moon+ Reader را اینجا یا در بازار دانلود کنید ، سپس نسخه ی Epub کتاب را دانلود کنید و با نرم افزار Moon+ Reader باز کنید .

بایگانی
کتابهای توصیه شده توسط مدیران
موضوعات
کتابهای توصیه شده توسط کاربران


1 گفتگوهای مسینگ کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت نام کتاب : گفتگوهای مسینگ کاوف درباره ی تاتر
2 گفتگوهای مسینگ کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت نویسنده : برتولت برشت
3 گفتگوهای مسینگ کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت حجم کتاب : ۱ مگابایت
8 گفتگوهای مسینگ کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت دسته » ادبیات »
گفتگو


1,840 بازدید
۱۹ آذر ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 مرگ یزدگرد | هرام بیضائی نام کتاب : مرگ یزدگرد
2 مرگ یزدگرد | هرام بیضائی نویسنده : بهرام بیضائی
3 مرگ یزدگرد | هرام بیضائی حجم کتاب : ۱۵۰ کیلوبایت
8 مرگ یزدگرد | هرام بیضائی دسته » ادبیات » نمایشنامه و فیلمنامه


4,463 بازدید
۲۷ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 عروسی شغال | محمد رضایی راد نام کتاب : عروسی شغال
2 عروسی شغال | محمد رضایی راد نویسنده : محمد رضایی راد
3 عروسی شغال | محمد رضایی راد حجم کتاب : ۲۰۹ کیلوبایت
8 عروسی شغال | محمد رضایی راد دسته » نمایشنامه و فیلمنامه


1,828 بازدید
۲۵ مرداد ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 شیطان و خدا | ژان پل ساتر نام کتاب : شیطان و خدا
2 شیطان و خدا | ژان پل ساتر نویسنده : ژان پل ساتر
3 شیطان و خدا | ژان پل ساتر حجم کتاب : ۱۵ مگابایت
8 شیطان و خدا | ژان پل ساتر دسته » ادبیات »
داستان و نمایشنامه


4,086 بازدید
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 سلام بر خورشید | محسن مخملباف نام کتاب : سلام بر خورشید
2 سلام بر خورشید | محسن مخملباف نویسنده : محسن مخملباف
3 سلام بر خورشید | محسن مخملباف حجم کتاب : ۱۶۱ کیلوبایت
8 سلام بر خورشید | محسن مخملباف دسته » ادبیات »
نمایشنامه


2,413 بازدید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 رقص کاغد پاره ها | محمد یعقوبی نام کتاب : رقص کاغد پاره ها
2 رقص کاغد پاره ها | محمد یعقوبی نویسنده : محمد یعقوبی
3 رقص کاغد پاره ها | محمد یعقوبی حجم کتاب : ۱۸۹ کیلوبایت
8 رقص کاغد پاره ها | محمد یعقوبی دسته » ادبیات »
داستان و نمایشنامه


1,469 بازدید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 محاکمه ی ژان دارک | برتولت برشت نام کتاب : محاکمه ی ژان دارک
2 محاکمه ی ژان دارک | برتولت برشت نویسنده : برتولت برشت
3 محاکمه ی ژان دارک | برتولت برشت حجم کتاب : ۶۶۳ کیلوبایت
8 محاکمه ی ژان دارک | برتولت برشت دسته » ادبیات »
نمایشنامه


1,808 بازدید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 قرار ساده ی دیروز و دیدار شبانه فردا | مرتضی موسوی تبار نام کتاب : قرار ساده ی دیروز و دیدار شبانه فردا
2 قرار ساده ی دیروز و دیدار شبانه فردا | مرتضی موسوی تبار نویسنده : سید مرتضی موسوی تبار
3 قرار ساده ی دیروز و دیدار شبانه فردا | مرتضی موسوی تبار حجم کتاب : ۸۸ کیلوبایت
8 قرار ساده ی دیروز و دیدار شبانه فردا | مرتضی موسوی تبار دسته » ادبیات » نمایشنامه


900 بازدید
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 از عرش تا فرش | سید مرتض موسوی تبار نام کتاب : از عرش تا فرش
2 از عرش تا فرش | سید مرتض موسوی تبار نویسنده : سید مرتض موسوی تبار
3 از عرش تا فرش | سید مرتض موسوی تبار حجم کتاب : ۷۱ کیلوبایت
8 از عرش تا فرش | سید مرتض موسوی تبار دسته » ادبیات » نمایشنامه


1,118 بازدید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 گفتگوهای مسینک کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت نام کتاب : گفتگوهای مسینک کاوف درباره ی تاتر
2 گفتگوهای مسینک کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت نویسنده : برتولت برشت
3 گفتگوهای مسینک کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت حجم کتاب : ۱ مگابایت
8 گفتگوهای مسینک کاوف درباره ی تاتر | برتولت برشت دسته » نمایشنامه


819 بازدید
۱۵ فروردین ۱۳۸۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 دل سگ | محمد یعقوبی نام کتاب : دل سگ
2 دل سگ | محمد یعقوبی نویسنده : محمد یعقوبی
3 دل سگ | محمد یعقوبی حجم کتاب : ۲۳۴ کیلوبایت
8 دل سگ | محمد یعقوبی دسته » ادبیات » نمایشنامه و فیلمنامه


2,100 بازدید
۲۳ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 تخته سیاه | محسن مخملباف نام کتاب : تخته سیاه
2 تخته سیاه | محسن مخملباف نویسنده : محسن مخملباف
3 تخته سیاه | محسن مخملباف حجم کتاب : ۴۱ کیلوبایت
8 تخته سیاه | محسن مخملباف دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


1,920 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 گلهای شمعدانی | محمد یعقوبی نام کتاب : گلهای شمعدانی
2 گلهای شمعدانی | محمد یعقوبی نویسنده : محمد یعقوبی
3 گلهای شمعدانی | محمد یعقوبی حجم کتاب : ۲۰۹ کیلوبایت
8 گلهای شمعدانی | محمد یعقوبی دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


1,068 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 پریا | نوید قاسمی نام کتاب : پریا
2 پریا | نوید قاسمی نویسنده : نوید قاسمی
3 پریا | نوید قاسمی حجم کتاب : ۱۱۳ کیلوبایت
8 پریا | نوید قاسمی دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


1,726 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 سه نظر درباره یک مرگ | نیلوفر بیضایی نام کتاب : سه نظر درباره یک مرگ
2 سه نظر درباره یک مرگ | نیلوفر بیضایی نویسنده : نیلوفر بیضایی
3 سه نظر درباره یک مرگ | نیلوفر بیضایی حجم کتاب : ۱۲۷ کیلوبایت
8 سه نظر درباره یک مرگ | نیلوفر بیضایی دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


1,567 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 سی اسفند سال کبیسه نام کتاب : سی اسفند سال کبیسه
2 سی اسفند سال کبیسه نویسنده : ناشناس
3 سی اسفند سال کبیسه حجم کتاب : ۴۱ کیلوبایت
8 سی اسفند سال کبیسه دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


677 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم | عباس نعلبندیان نام کتاب : سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم
2 سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم | عباس نعلبندیان نویسنده : عباس نعلبندیان
3 سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم | عباس نعلبندیان حجم کتاب : ۲۸۷ کیلوبایت
8 سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم | عباس نعلبندیان دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


1,016 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 گیلماش | داریوش مهبودی نام کتاب : گیلماش
2 گیلماش | داریوش مهبودی نویسنده : داریوش مهبودی
3 گیلماش | داریوش مهبودی حجم کتاب : ۳۴۴ کیلوبایت
8 گیلماش | داریوش مهبودی دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


823 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 قرمز و دیگران | محمد یعقوبیان نام کتاب : قرمز و دیگران
2 قرمز و دیگران | محمد یعقوبیان نویسنده : محمد یعقوبیان
3 قرمز و دیگران | محمد یعقوبیان حجم کتاب : ۲۰۹ کیلوبایت
8 قرمز و دیگران | محمد یعقوبیان دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


562 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

1 بازی آخر | نیلوفر بیضایی نام کتاب : بازی آخر
2 بازی آخر | نیلوفر بیضایی نویسنده : نیلوفر بیضایی
3 بازی آخر | نیلوفر بیضایی حجم کتاب : ۲۶۳ کیلوبایت
8 بازی آخر | نیلوفر بیضایی دسته » ادبیات »
نمایشنامه و فیلمنامه


868 بازدید
۲۲ بهمن ۱۳۸۷
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
اشتراک ایمیلی

شما هم به جمع 70000 نفری مشترکین نودهشتیا بپیوندید.

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

لطفا اول ایمیل تان .www نگذارید .


ما را دنبال کنید :    اشتراک از طریق فیس بوک  اشتراک از طریق فید کتابها

استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی نودهشتیا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل ،

کپی بر روی سایت و وبلاگ ها ، چاپ و...) ممنوع می باشد و با متخلفین برخورد می شود .

اشتراک از طریق فید کتابها || تالار گفتمان

Powered by WordPress - Designed by WebAlfa

free web tracker